ECO-FiVR – Ekspert Mjedisi

FTESË PËR PROPOZIM Sustainable Environment Albania fton për paraqitjen e propozimeve në procedurën për kryerjen e shërbimeve në vijim:   Ekspert Riciklimi per 16 dite ne hark kohor Gusht – Tetor do te trajnoje 4 “Hulumtuesit e Rinj”. Ky ekspert do i trajnoje keta te rinj si per fushen e riciklimit, edhe per fushen e […]